Даниел Димов пита: 1. Защо системата ДРС не е налична за използване през първите 3 обиколки, когато понякога стават най-много изпреварвания? 2. Кога отново ще наблюдаваме старт на мокра писта, без сейфти кар? (735)