Какво е мнението ви за следното разпределение на точките: Всеки от 20-те пилота да взимат точки, като разпределението е следното – победителя взима 20, втория – 19, третия 18, и така до последния, който взима 1. Съответно ако пилотите се увеличат на 22, и точките ще се увеличат, като първия ще взима 22, а всеки […]