Коментира ли се бъдещето на DRS системата? Очакват ли се някакви промени по разршения ъгъл на промяна? Също така възможно ли е да се добавят други подвижни елементи към DRS системата? Въпрос на Марио Развигоров (358)