Защо отборът на Уилямс се представя толкова слабо в началото на сезон 2018? На какво се дължи този голям регрес в представянето им? Какви мерки може да предприеме отборът, за да подобри представянето си? Въпрос на Мердин Младенов По темата ни пише и Радостин Георгиев: Изминаха вече две състезания от сезон 2018 , който започва […]